نظر رضا پیرزاده درباره حمله نظامی آمریکا و متحدانش به تاسیسات شیمیایی سوریه

25 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا پیرزاده، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، درباره حمله نظامی آمریکا و متحدانش به تاسیسات شیمیایی سوریه با صدای آمریکا صحبت کرد.