شاهزاده رضا پهلوی: کشورهای منطقه بگویند آیا موافق رفتن جمهوری اسلامی هستند یا خیر

22 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در گفت و گوی اختصاصی با شاهزاده رضا پهلوی رئیس شورای ملی ایران، ستاره درخشش رئیس بخش فارسی صدای آمریکا از او درباره فشارهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی و تهدید اسرائیل پرسید. آقای پهلوی می گوید کشورهای منطقه بگویند آیا موافق رفتن جمهوری اسلامی هستند یا خیر