شاهزاده رضا پهلوی: از حمایت غرب استقبال می‌کنیم اما مردم باید تصمیم بگیرند

14 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز تظاهرات مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی نتیجه شرایط اقتصادی فلاکت بار طبقه کارگر است که در این جنبش بهم پیوسته اند. شاهزاده رضا پهلوی در همین مصاحبه بر نقش مردم ایران، تاکید گذاشته است. گزارش شهلا آراسته