رضا معینی نگرانی های "گزارشگران بدون مرز" را از وضعیت روزنامه نگاران ایران تشریح کرد

07 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آخرین رده بندی شاخص های آزادی مطبوعات در جهان، که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر شد، ایران در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۶۹ قرار گرفت. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز نگرانی های این سازمان از وضعیت روزنامه نگاران در ایران را تشریح کرد.