حمایت وزیر خزانه داری آمریکا از کم کردن مالیات شرکت‌های بزرگ در سفر به فرانسه

08 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر خزانه داری آمریکا در سفر به فرانسه و دیدار با مقام های آن کشور، از به حداقل رساندن مالیات شرکت های بزرگ حمایت کرد. رضا اللهیاری، خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در لندن، گزارش داد: