رضا قریشی: اعلام وضعیت فوق العاده اضطراری مالی در ریو بر المپیک اثری ندارد

29 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا قریشی کارشناس اقتصاد درباره تاثیر اعلام وضعیت اضطراری مالی در ریو دوژانیرو بر المپیک، گفت که این تصمیم دولت محلی تاثیری بر المپیک ندارد اما به نظر می رسد قصد فرماندار از این تصمیم جلب نظر دولت مرکزی پیش از برگزاری المپیک باشد.