تبعات حذف حسن خمینی از لیست کاندیداهای مجلس خبرگان

21 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورای نگهبان ایران در آخرین مرحله بررسی اعتراض نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات مجلس خبرگان، صلاحیت حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی را رد کرد. صلاحیت گروهی از نامزدها که پیشتر تایید شده بودند نیز رد شدند.