مهمانان هتل آستوریا ساخته رضا علامه زاده در اینترنت رایگان عرضه شد

07 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مهمانان هتل آستوریا ساخته رضا علامه زاده یکی از فیلم های برجسته سینمای برون مرزی ایران است که در آن گروهی از هنرمندان مطرح ایرانی بازی کردند. آقای علامه زاده بیست و هشت سال پس از تولید فیلم آن را با کیفیت دیجیتالی و بصورت رایگان در فضای مجازی منتشر کرده است. گزارش بهنود مکری