تداوم رقص و موسیقی مفرح ساحلی برزیل در حاشیه المپیک

16 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ورزش دوستان و توريست هايى كه به ريودوژانيرو رفته اند اغلب روزها را به تماشاى بازيها مى گذرانند و شبها در سواحل زيباى كوپا كابانا از رقص و موسيقى لذت ميبرند. گزارش رضا الله ياری