دستورالعمل وزارت اطلاعات برای ورزشکاران ایرانی در المپیک ریو

29 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ظاهرا ورزشکاران ایرانی در المپیک ریو، فقط به فکر پیروزی بر حریف و بردن مدال افتخار به ایران نبوده اند، بلکه در تمامی مدت و حتی وقتی هم که برای استراحت به هتل می رفتند، نگران عمل کردن به دستورالعملی بوده اند که به دستور اداره کل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات باید به دقت به اجرا می گذاشتند.