اعمال محدودیت در ایران برای بازی "انقلاب ۱۹۷۹: جمعه سیاه"

29 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سایت خبری ال مانیتور از اعمال برخی محدودیت ها بر سر پخش یک بازی کامپیوتری در ایران خبر می دهد، که وقایع منجر به انقلاب ۱۳۵۷ را به تصویر کشیده است.