گزارش شپول عباسی از سه هنرمند کرد

07 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فضای مجازی کاربران ایرانی این روزها صحنه بزرگداشت و در عین حال موجی از تاسف و اندوه درباره سه برادر هنرمند کرد است که یکی پس از دیگری در طول دوسال اخیر در گذشتند و جامعه سینمائی ایران، کماکان میراثی را مد نظر دارد، که این سه از خود بجا گذاشته اند. گزارش شپول عباسی