شیوه های جدید بازیافت زباله بخصوص برای تولید انرژی

19 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

میزان زباله ای که انسان تولید می کند همچنان در حال افزایش است و زمین های دفن زباله گسترده تر می شوند. این مشکلی است که دانشمندان را بر آن داشته شیوه های جدیدی را برای استفاده از زباله ها از جمله در تولید انرژی، بیابند