چهارمین مناظره داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوریخواه در شهر میلواکی برگزار شد

20 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شب گذشته چهارمين مناظره تلويزيونی داوطلب های نامزدی انتخابات رياست جمهوری آينده آمريکا همچون مناظره های قبلی بر اقتصاد وضعيت بيکاری، چگونگی برخورد با مسئلۀ مهاجرت در آمريکا، و مسائل روز بين المللی تمرکز داشت.