مصاحبه با رابرت بر در مورد همکاری ایران و آمریکا در منطقه

27 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

توافق هسته ای با ایران به مرحله اجرایی خود نزدیک می شود. از سوی دیگر دوران ریاست جمهوری باراک اوباما نیز رو به پایان است به این ترتیب بخشی از اجرای این توافق به میزان مشارکت و همکاری ایران و آمریکا برای ایجاد ثبات در منطقه و به طور مشخص افغانستان و سوریه بستگی دارد.