پیدا شدن نقاشی مسروقه رنوآر

25 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موزه هنر بالتیمور این روزها میزبان نمایشگاهی است از آثاری که یکی از مجموعه داران اهل بالتیمور جمع آوری کرده و به موزه هدیه داده است . اما از میان تمام این آثار یک نقاشی هست که از همه عزیرتر و ارزشمندتر است و سرگذشت جالبی را پشت سر گذاشته.