نقش مذهب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

14 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مذهب نقش مؤثری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارد. انتخابات مقدماتی در ایالت آیووا که روز دوشنبه برگزار شد، به دلیل حضور پرتعداد طرفداران کلیسای انجیلی در این ایالت، محل ابراز عقیده کاندیداها درباره اعتقادات مذهبی‌شان بود.