پناهجوی سابق دیروز، متخصص قلب امروز

29 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش پيش رو، روايت يک پناهجوی سوري است که با سخت کوشی و بهره گيری از فرصت های موجود در آمريکا اکنون به عنوان يک پزشک متخصص قلب در بيمارستانی در ايالت جورجيا خدمت می کند.