در پنج ماه اخیر بیش از دو هزار مهاجر در مدیترانه جان باخته است

11 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گارد ساحلی ایتالیا عملیات نجات مهاجران را در دریای مدیترانه تشدید کرد. در آخرین تلاش مهاجران برای رسیدن به اروپا بیم آن میرود که حدود ۷۰۰ تن از مهاجران در دریا غرق شده باشند. گزارش بابک شعاعی