از سرگیری ورود پناهجویان ایران و دیگر کشورها به ایران، اما با سختگیری بیشتر

10 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت آمریکا شرایط درخواست پناهندگی برای متقاضیان یازده کشوری که پرمخاطره می پندارد، سخت می کند. کریستین نیلسن، وزیر امنیت داخلی آمریکا نگرانی های امنیتی را انگیزه اصلی تغییرات جدید عنوان می کند.