جلیقه نجات مجهز به سیستم موقعیت یاب جهانی

05 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

می گویند نیاز مادر اختراع است، به ویژه وقتی که این اختراع مورد نیاز عزیزان انسان باشد. فیت لاپیدوس خبرنگار صدای امریکا در باره یک زن جوان سوری گزارش می دهد که جلیقه نجاتی مجهز به سیستم موقعیت یاب جهانی (جی پی اس) را اختراع کرده است.