تعداد پناهجویانی که به اروپا می روند در ماههای اخیر کاهش یافته است

06 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ماه های اخیر، تعداد مهاجران و پناهجویانی که به اروپا می گریزند، به نسبت سال پیش، به نصف کاهش یافته است اما سازمان جهانی مهاجران می گوید، تا زمانی که جنگ داخلی سوریه ادامه دارد، به احتمال زیاد موج فرار پناهجویان به کشورهای اروپای مرکزی نیز ادامه خواهد داشت.