سازمان ملل می‌گوید سرمای هوا، جان میلیون‌ها پناهجوی سوری را در خاورمیانه تهدید می‌کند

06 اسفند 1399