برنامه خط قرمز؛ حسن شرفی: رژیم ایران حتی حقوق بشر را قبول ندارد

17 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ویدئو - گفتگو با حسن شرفی معاون دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران گفتگوی کامل را در برنامه خط قرمز ببینید - سه شنبه ها، ساعت ۸ شب به وقت ایران