مهتدی: فدرالیسم کارش جدایی نیست بلکه وحدت رو با تنوع حفظ می کند

25 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنامه خط قرمز: سه شنبه ها هشت شب به وقت ایران مهمان امروز: عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومه له کردستان ایران