مهتدی: جامعه جهانی از تلاش مردم ایران برای تغییر رژیم باید تنها حمایت معنوی و سیاسی بکند

25 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنامه خط قرمز: سه شنبه ها هشت شب به وقت ایران مهمان امروز: عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومه له کردستان ایران