عبدالستار دوشوکی: جمهوری اسلامی سعی در مهندسی جمعیت ما بلوچ ها دارد

14 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهمان این برنامه: عبدالستار دوشوکی، سخنگوی جبهه متحد بلوچستان ایران برنامه «خط قرمز» سه شنبه ساعت ۸ شب