عبدالستار دوشوکی سخنگوی جبهه متحد بلوچستان: امید به تشکیل حکومت دموکرات سکولار در ایران داریم

14 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهمان این برنامه: عبدالستار دوشوکی، سخنگوی جبهه متحد بلوچستان ایران برنامه «خط قرمز» سه شنبه ساعت ۸ شب