بخشی از برنامه کارت قرمز - عضو سابق تیم ملی جودو: برای بازی نکردن با اسرائیل، من را مسموم کردند

03 اسفند 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


جواد محجوب عضو سابق تیم ملی جودو ایران از مسموم کردن تعمدی اش توسط مسولین فدراسیون جودو برای دریافت گواهی پزشکی و خودداری از رویارویی با حریف اسرائیلی در مسابقات گفت.