بخشی از برنامه کارت قرمز - چرا فدراسیون ۳۶ ساعت درباره دوپینگ کشتی‌گیر ایرانی سکوت کرد

02 اسفند 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


محمودرضا گران، کارشناس کشتی سکوت ۳۶ ساعته فدراسیون کشتی در مورد دوپینگ بهروز هدایت را نادرست خواند.