فناوری کانادایی در خدمت ردیابی و کنترل پروازها؛ دیگر هیچ هواپیمایی در آسمان گم نمی شود

16 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با وجود فناوری های مدرن امروزه هنوز برخی از هواپیماها به هنگام پرواز به طور دائم مانیتور و کنترل نمی شوند. حال یک شرکت کانادایی فناوری را ابداع کرده است که با کمک ماهواره اطلاعات هواپیماها را مرتب به زمین می فرستد.