عامل سوءقصد به جان رونالد ریگان از بیمارستان روانی مرخص شد

20 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز شنبه جان هینکلی عامل سوء قصد به رونالد ریگان رئیس جمهوری پیشین آمریکا در ۳۵ سال پیش برای همیشه از یک بیمارستان روانی در شهر واشنگتن مرخص شد. سه ماه قبل، یکی از قضات فدرال آمریکا رای داده بود که آقای هینکلی "دیگر برای خود و جامعه خطری ندارد."