محمد مصطفایی: قانونی در ایران برای برخورد با پارتی شبانه وجود ندارد!

17 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت ارشاد ایران ۷ بازیگر مشهور را که در یک پارتی شبانه بازداشت شدند سرزنش میکند. حسین نوش‌آبادی سخنگوی ان وزارتخانه گفته : " آنها نباید با رفتارهای ناشایست، اعتمادی را که از سوی مردم جلب کرده‌اند براحتی از دست بدهند.".