استقبال قانونگذاران هر دو حزب آمریکا از تصویب تحریم های موشکی ایران در کمیته سنا

26 می 2017
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

قانونگذاران ارشد در سنای آمریکا، از هردو حزب جمهوریخواه و دمکرات، به تصویب لایحه مقابله با فعالیتهای بی ثبات سازی ایران که در جلسه کمیته روابط خارجی سنا انجام گرفت، واکنشی تحسین آمیز ابراز کرده اند گزارش شهلا آراسته