بازتاب ها در آمریکا و کوبا به برقراری مناسبات بین دو کشور

27 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اقدام روسای جمهوری آمریکا و کوبا در برقراری مجدد مناسبات سیاسی به دنبال بیش از ۵ دهه دشمنی و قطع رابطه، بازتاب های گسترده ای در دو کشور و سراسرجهان داشته است. پرزیدنت اوباما در دفاع از برقراری رابطه با کوبا آن را فرصتی برای پیشبرد آزادی در آن کشور قلمداد می کند.