ردپای ايران در نمايشگاه كتاب پاريس و تولد ماريو وارگاس يوسا

11 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

كتابهای نويسنده های ايرانی در نمايشگاه كتاب پاريس، جشن تولد نويسنده برنده نوبل در زادگاهش پرو و معرفی كتاب آخرين رويا.