رضا مرزبان درگذشت

08 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا مرزبان از روزنامه نگاران پیشکسوت ایران و آخرین سردبیر روزنامه پیغام امروز در 85 سالگی در پاریس درگذشت. روزنامه پیغام امروز از نخستین روزنامه هایی بود که پس از انقلاب و از پی اظهارات آیت الله خمینی مبنی بر شکستن قلم ها، تعطیل شد و رضا مرزبان سردبیر آن نیز تحت پیگرد دادستانی انقلاب قرار گرفت. رضا مرزبان به ناچار از ایران گریخت و تا پایان عمر ساکن پاریس شد. گزارش از بهمن سقایی.