رد پای روسای اطلاعاتی در جرايم اقتصادی

18 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران می گوید «رد پای روسای اطلاعاتی در خيلی از جرايم اقتصادی ديده می شود.» مدتهاست مخالفان سیاسی می گویند نهادهای امنیتی چون سپاه و وزارت اطلاعات در فعالیت های اقتصادی دست دارند و از اهرم های قدرت خود، برای کسب سود مالی، سوء استفاده می کنند. با اینکه مسئولان جمهوری اسلامی از مبارزه با فساد می گویند اما تاکنون در دادگاه های ایران افراد صاحب نفوذ مورد پیگرد قضایی قرار نگرفته اند. گزارش از آرش سیگارچی.