رباتی برای مریخ، همکار جدید فضانوردان مقیم ایستگاه فضایی بین المللی

28 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فضانوردان مقیم ایستگاه فضایی بین المللی همکار جدیدی دارند. ربات انسان گونه ای که برای قدم گذاردن انسان بر روی مریخ آموزش می بیند.