ربات ها در خدمت کودکان مبتلا به اوتیسم

19 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ربات ها در بسیاری از صنایع به خدمت انسان آمده اند. یک تیم پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اکنون تاثیر کمک ربات ها به کودکان مبتلا به اوتیسم را مطالعه می کنند.