مناظره: آیا مجاهدین خلق در ایران پایگاهی دارند؟

30 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل، گروهی از حامیان مجاهدین خلق تجمعی در اعتراض به اعدام های سال ۶۷ برگزار کردند. دو مهمان برنامه درباره جایگاه این گروه در میان ایرانی ها بحث کردند.