ری مک گاورن، مامور بازنشسته سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا

30 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرسش بخش فارسی صدای آمریکا از ری مک گاورن، مامور بازنشسته سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در مورد اینکه آیا در ارزیابی وزارت خارجه آمریکا از ایران به عنوان یک کشور حامی تروریسم از گذشته تا حالا هیچ تغییری ایجاد شده است؟