رای گیری انتخابات ریاست جمهوری در ایران

29 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما هم در این انتخابات شرکت کردید؟ مشاهداتتون از روند برگزاری انتخابات به چه صورت بود؟