رای دادگاه متجاوزين جنسی در هند صادر شد

24 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چهار مردی که در تجاوز جنسی دسته جمعی و قتل یک دختر جوان در هند مجرم شناخته شده بودند به مرگ محکوم شدند. گزارش از نازی پویا.