رسول نفیسی: گرایش به مالکیت اسلحه در آمریکا ریشه فرهنگی و سیاسی دارد

14 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسول نفیسی، جامعه شناس، در گفت و گو با بخش فارسی صدای آمریکا گفت که طی ۲۰ سال گذشته مالکیت اسلحه توسط مردم دو برابر شده است. به گفته او گرایش به مالکیت اسلحه در آمریکا ریشه فرهنگی و سیاسی دارد.