رسول نفیسی: گذار از فعالیت چریکی به سیاسی می تواند سازمان مجاهدین خلق را اثرگذار کند

20 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسول نفیسی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت و گو با صدای آمریکا می گوید گذار از فعالیت چریکی به سیاسی می تواند سازمان مجاهدین خلق را اثرگذار کند.