تصاویری از شهر «رقه»، در آثار هنرمندی که از دست داعش فرار کرد

29 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به تصویر کشیدن زندگی در منطقه تحت حکومت خود خوانده اسلامی نادر است زیرا عکس گرفتن و نقاشی کشیدن جرات می خواهد و ممنوع است. یک هنرمند سوری که از رقه شهری که تحت محاصره داعش قرار دارد فرار کرده است صحنه هایی از شهر اشغالی را در یک پناهگاه که به صورت موقت در آن زندگی می کند به تصویر می کشد.