رانش زمين در افغانستان

14 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های ولایت بدخشان، در شمال شرق افغانستان، عملیات جستجو برای یافتن قربانیان رانش را متوقف کردند. آنها می گویند، از یافتن بازماندگان ناامید شده و تصمیم دارند، محل سانحه را به گور دسته جمعی بدل کنند. به همین مناسبت، حامد کرزای رییس جمهور افغانستان نیز، به منظور ابراز همدردی با قربانیان و بازماندگان این فاجعه، روز عزای ملی اعلام کرد. گزارش از شیده رضائی.