رند پال از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کنار کشید

14 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رند پال، از رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا کنار کشید. این سناتور جمهوریخواه از ایالت کنتاکی، در اولین انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان که در ایالت آیوا برگزار شد، در بین جمهوریخواهان مقام پنجم را کسب کرد.