برادر رامین حسین پناهی: جامعه بین الملل اعدام مخالفین در ایران را محکوم کند

17 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امجد حسین پناهی برادر رامین حسین پناهی که صبح امروز اعدام شد در گفتگویی با بخش فارسی صدای آمریکا از مجامع جهانی و مردم ایران و دیگر کشورها خواستار آن شد که با اعتراضات خود این رفتار جمهوری اسلامی ایران در اعدام مخالفین را محکوم کنند.